" class="part-icon-bars">

Procés participatiu del Pla Europa

#PlaEuropa Contribució ciutadana al llibre blanc que servirà per guiar les futures accions del Govern a Europa

Fase 4 de 4
Redacció del llibre blanc 01/04/2019 - 26/05/2019
Fases del procés

Canvis a "Migracions i perspectiva interculturalista (fòrum en línia fins el 24 de març)"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Pregunta:

  Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?

   

  Objectius:

  1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar.

  2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català).

  3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu.

  4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere.

  5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats. 

   

  Paraules claus: immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.

  Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització, la UE s’enfronta al repte de protegir-se de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori, tot preservant el dret a la lliure circulació a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.

  La política migratòria de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la perspectiva de l’interculturalisme  a través del Pacte nacional per a la immigració que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb quatre experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós; la directora de migracions a Instrategies Gemma Pinyol. Pendent de confirmar dos dels ponents i el moderador.

  El webinar sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

 • +

  Pregunta:

  Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?

   

  Objectius:

  1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar.

  2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català).

  3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu.

  4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere.

  5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats. 

   

  Paraules claus: immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.

  Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització, la UE s’enfronta al repte de protegir-se de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori, tot preservant el dret a la lliure circulació a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.

  La política migratòria de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la perspectiva de l’interculturalisme  a través del Pacte nacional per a la immigració que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb quatre experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós; la directora de migracions a Instrategies Gemma Pinyol; la cap de comunicació de l'organització no governamental, Mar Sabé Dausà; el fundador i director de l'associació Dunia Katos, Soly Malamine; la integradora social i treballadora del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona, Carmen Juárez. Finalment, la investigadora sènior i coordinadora d'investigació del CIDOB, Blanca Garcés Mascareñas, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

 • -<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?</strong></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Objectius</em></strong>: </p><p>1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar. </p><p>2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català). </p><p>3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu. </p><p>4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere. </p><p>5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats.&nbsp;</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes. </p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.</p><p>Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització,&nbsp;<strong>la UE s’enfronta al repte de protegir-se</strong>&nbsp;de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori,&nbsp;<strong>tot preservant el dret a la lliure circulació</strong>&nbsp;a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.</p><p>La <strong>política migratòria</strong> de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la <strong>perspectiva de l’interculturalisme</strong> &nbsp;a través del <strong>Pacte nacional per a la immigració </strong>que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena</p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>quatre experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, <strong>Oriol Amorós</strong>; la directora de migracions a Instrategies <strong>Gemma Pinyol. </strong>Pendent de confirmar dos dels ponents i el moderador. </p><p>El <em>webinar</em> sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el <strong>dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
 • +<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?</strong></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Objectius</em></strong>: </p><p>1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar. </p><p>2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català). </p><p>3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu. </p><p>4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere. </p><p>5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats.&nbsp;</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes. </p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.</p><p>Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització,&nbsp;<strong>la UE s’enfronta al repte de protegir-se</strong>&nbsp;de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori,&nbsp;<strong>tot preservant el dret a la lliure circulació</strong>&nbsp;a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.</p><p>La <strong>política migratòria</strong> de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la <strong>perspectiva de l’interculturalisme</strong> &nbsp;a través del <strong>Pacte nacional per a la immigració </strong>que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena</p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>quatre experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, <strong>Oriol Amorós</strong>; la directora de migracions a Instrategies <strong>Gemma Pinyol</strong>; la cap de comunicació de l'organització no governamental, <strong>Mar Sabé</strong> <strong>Dausà</strong>; el fundador i director de l'associació Dunia Katos, <strong>Soly Malamine</strong>; la integradora social i treballadora del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona, <strong>Carmen Juárez</strong>. Finalment, la investigadora sènior i coordinadora d'investigació del CIDOB, <strong>Blanca Garcés Mascareñas</strong>, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.</p><p>El <em>webinar</em> sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el <strong>dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
Esborrats
 • -

  Pregunta:

  Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?

   

  Objectius:

  1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar.

  2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català).

  3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu.

  4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere.

  5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats. 

   

  Paraules claus: immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.

  Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització, la UE s’enfronta al repte de protegir-se de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori, tot preservant el dret a la lliure circulació a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.

  La política migratòria de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la perspectiva de l’interculturalisme  a través del Pacte nacional per a la immigració que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb quatre experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós; la directora de migracions a Instrategies Gemma Pinyol. Pendent de confirmar dos dels ponents i el moderador.

  El webinar sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

Addicions
 • +

  Pregunta:

  Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?

   

  Objectius:

  1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar.

  2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català).

  3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu.

  4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere.

  5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats. 

   

  Paraules claus: immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes.


  Com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.

  Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització, la UE s’enfronta al repte de protegir-se de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori, tot preservant el dret a la lliure circulació a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.

  La política migratòria de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la perspectiva de l’interculturalisme  a través del Pacte nacional per a la immigració que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena

  Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest webinar per tal de donar veu aquestes percepcions.

  Per tal d'oferir diverses visions sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el webinar és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.

  Aquest eix comptarà amb quatre experts i un moderador. Els experts provindran dels següents àmbits: món polític i/o institucional; acadèmia i/o think tanks; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.

  És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Oriol Amorós; la directora de migracions a Instrategies Gemma Pinyol; la cap de comunicació de l'organització no governamental, Mar Sabé Dausà; el fundador i director de l'associació Dunia Katos, Soly Malamine; la integradora social i treballadora del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona, Carmen Juárez. Finalment, la investigadora sènior i coordinadora d'investigació del CIDOB, Blanca Garcés Mascareñas, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.

  El webinar sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h. Visualitza el webinar en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el webinar en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al webinar.

Esborrats
 • -<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?</strong></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Objectius</em></strong>: </p><p>1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar. </p><p>2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català). </p><p>3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu. </p><p>4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere. </p><p>5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats.&nbsp;</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes. </p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.</p><p>Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització,&nbsp;<strong>la UE s’enfronta al repte de protegir-se</strong>&nbsp;de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori,&nbsp;<strong>tot preservant el dret a la lliure circulació</strong>&nbsp;a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.</p><p>La <strong>política migratòria</strong> de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la <strong>perspectiva de l’interculturalisme</strong> &nbsp;a través del <strong>Pacte nacional per a la immigració </strong>que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena</p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>quatre experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, <strong>Oriol Amorós</strong>; la directora de migracions a Instrategies <strong>Gemma Pinyol. </strong>Pendent de confirmar dos dels ponents i el moderador. </p><p>El <em>webinar</em> sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el <strong>dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
Addicions
 • +<p><strong><em>Pregunta</em>: </strong></p><p><strong>Les migracions a la UE: un valor afegit, un deure europeu o una amenaça?</strong></p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Objectius</em></strong>: </p><p>1) Debatre sobre els temors que una política de migració oberta disminueixi el sentit de cohesió i identitat social i acabi reduint el suport per l’estat del benestar. </p><p>2) Debatre sobre quina política d’immigració i inclusió social s’hauria d’aplicar a nivell europeu (i català). </p><p>3) Debatre sobre la situació dels MENA i la relació entre els valors europeus i el tracte actual dels MENA a nivell europeu. </p><p>4) Debatre sobre la situació de vulnerabilitat de les persones migrades un cop travessen la frontera i des d’una perspectiva de gènere. </p><p>5) Clarificar conceptes: migrants, migració forçada, refugiats.&nbsp;</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong><em>Paraules claus</em></strong><em>: </em>immigració, estratègia Mediterrània, seguretat, política de veïnatge de la UE o dels estats membres de la UE, MENA, diversitat cultural, convivència de cultures, entre altres assumptes. </p><p><br></p><p>Com s’exposa en el llibre verd del <a href="http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/" target="_blank"><strong>Pla Europa</strong></a> en un món cada vegada més interconnectat i més interdependent, els reptes que els estats han d’afrontar traspassen les fronteres i requereixen una solució global i multilateral, cercant grans consensos.</p><p>Al marge de la responsabilitat històrica que recau sobre els grans estats europeus i el procés de descolonització,&nbsp;<strong>la UE s’enfronta al repte de protegir-se</strong>&nbsp;de les amenaces de seguretat a les seves portes i dins del seu territori,&nbsp;<strong>tot preservant el dret a la lliure circulació</strong>&nbsp;a Europa, un dels principis fonamentals i irrenunciables de la Unió.</p><p>La <strong>política migratòria</strong> de la UE continua essent una prioritat per al Govern de Catalunya, que valoraria molt positivament un increment dels fons europeus en matèria de migracions i una major implicació dels ens subestatals en la presa de decisions sobre polítiques migratòries. Així mateix, el Govern de Catalunya aposta per la <strong>perspectiva de l’interculturalisme</strong> &nbsp;a través del <strong>Pacte nacional per a la immigració </strong>que és una proposta d’inclusió, diversitat i intenteracció, que té com a finalitat que totes les persones que viuen a Catalunya construeixin un sentit de pertinença al país, , en l’horitzó de l’accés a una ciutadania plena</p><p>Tot i això detectem que dins la societat hi ha altres col·lectius i persones que consideren que s’hauria de regular i limitar aquests fluxos migratoris perquè consideren que poden tenir un impacte en el sistema laboral, crear un xoc cultural i desenvolupar situacions adverses per la societat. És per això que creiem convenient realitzar aquest <em>webinar</em> per tal de <strong>donar veu aquestes percepcions</strong>. </p><p>Per tal d'oferir <strong>diverses visions</strong> sobre els assumptes que ha de gestionar Europa i animar a la ciutadania a participar d'aquests debats, el&nbsp;<em>webinar</em>&nbsp;és un punt de trobada entre experts provinents d'àmbits diferents i amb opinions heterogènies.</p><p>Aquest eix comptarà amb <strong>quatre experts i un moderador</strong>. Els experts provindran dels següents <strong>àmbits</strong>: món polític i/o institucional; acadèmia i/o&nbsp;<em>think tanks</em>; organitzacions no governamentals, món empresarial i/o activistes.</p><p>És per això que hem cregut convenient convidar a aquest seminari web el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, <strong>Oriol Amorós</strong>; la directora de migracions a Instrategies <strong>Gemma Pinyol</strong>; la cap de comunicació de l'organització no governamental, <strong>Mar Sabé</strong> <strong>Dausà</strong>; el fundador i director de l'associació Dunia Katos, <strong>Soly Malamine</strong>; la integradora social i treballadora del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona, <strong>Carmen Juárez</strong>. Finalment, la investigadora sènior i coordinadora d'investigació del CIDOB, <strong>Blanca Garcés Mascareñas</strong>, serà l'encarregada de moderar aquesta sessió.</p><p>El <em>webinar</em> sobre migracions i perspectiva interculturalista es celebrarà el <strong>dijous 7 de març de 2019 de les 18:00 a les 20:00 h</strong>. Visualitza el <em>webinar</em> en directe i participa del debat a través de Twitter amb l’etiqueta #PlaEuropa. Si no pots veure el <em>webinar</em> en directe, tens la possibilitat de visualitzar-lo a posteriori en aquest apartat. Així mateix, participa al fòrum en línia habilitat a aquest portal durant les dues setmanes i mitja posteriors al <em>webinar</em>.</p>
Número de versió 25 de 39 Mostra totes les versions Tornar al debat
Autoria de la versió
Avatar: Claudia Puigderrajols Claudia Puigderrajols
Versió creada el 15/02/2019 11:21