" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos

#ParlemPressupostos Prova pilot interna sobre participació en política pressupostària

Fase 3 de 3
Retorn 22/07/2023 - 30/11/2023
Fases del procés

Canvis a "Impost sobre successions i donacions (ISD) i sobre el patrimoni (IP) "

Mode de vista de comparació:

Àmbit

 • +Economia
 • +Economia
Esborrats
Addicions
 • +Economia
Esborrats
Addicions
 • +Economia

Títol

 • +{"ca"=>"Impost sobre successions i donacions (ISD) i sobre el patrimoni (IP) ", "es"=>"", "oc"=>""}
 • +{"ca"=>"Impost sobre successions i donacions (ISD) i sobre el patrimoni (IP) ", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Impost sobre successions i donacions (ISD) i sobre el patrimoni (IP) ", "es"=>"", "oc"=>""}
Esborrats
Addicions
 • +{"ca"=>"Impost sobre successions i donacions (ISD) i sobre el patrimoni (IP) ", "es"=>"", "oc"=>""}

Cos

 • +["

  PE3.ISD.M4

  Mesura 4: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions

  1.    L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.


  PE3.ISD.M5

  Mesura 5: Augmentar 3 punts percentuals el tipus de l’últim tram de tarifa de tots els grups de parentiu

  1.    Tothom descarta aquesta mesura.

  PE3.ISD.M6

  Mesura 6: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions

  1.    L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.


  PE3.IP.M7

  Mesura 7: Incrementar 0,25 punts percentuals el tipus del tram més alt de la tarifa

  1.    Perquè tot i que la recaptació és petita (6,6 milions) afecta poques persones i són les que tenen un patrimoni superior a 20 milions d’euros (podria fomentar la fugida de capital).

  PE3.IP.R

  Recomanacions

  1.    Moltes persones descarten aquestes mesures perquè es consideren que ja s’ha col·laborat amb l’administració pública pagant uns impostos prèviament i és injust que les generacions futures hagin de pagar-ne més

  ", "", ""]
 • +["<p> <strong>PE3.ISD.M4</strong></p><p>Mesura 4: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.</p><p><br></p><p><strong>PE3.ISD.M5</strong></p><p>Mesura 5: Augmentar 3 punts percentuals el tipus de l’últim tram de tarifa de tots els grups de parentiu</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tothom descarta aquesta mesura.</p><p> </p><p><strong>PE3.ISD.M6</strong></p><p>Mesura 6: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.</p><p><br></p><p><strong>PE3.IP.M7</strong></p><p>Mesura 7: Incrementar 0,25 punts percentuals el tipus del tram més alt de la tarifa</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perquè tot i que la recaptació és petita (6,6 milions) afecta poques persones i són les que tenen un patrimoni superior a 20 milions d’euros (podria fomentar la fugida de capital).</p><p> </p><p><strong>PE3.IP.R</strong></p><p>Recomanacions</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moltes persones descarten aquestes mesures perquè es consideren que ja s’ha col·laborat amb l’administració pública pagant uns impostos prèviament i és injust que les generacions futures hagin de pagar-ne més</p>", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["

  PE3.ISD.M4

  Mesura 4: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions

  1.    L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.


  PE3.ISD.M5

  Mesura 5: Augmentar 3 punts percentuals el tipus de l’últim tram de tarifa de tots els grups de parentiu

  1.    Tothom descarta aquesta mesura.

  PE3.ISD.M6

  Mesura 6: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions

  1.    L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.


  PE3.IP.M7

  Mesura 7: Incrementar 0,25 punts percentuals el tipus del tram més alt de la tarifa

  1.    Perquè tot i que la recaptació és petita (6,6 milions) afecta poques persones i són les que tenen un patrimoni superior a 20 milions d’euros (podria fomentar la fugida de capital).

  PE3.IP.R

  Recomanacions

  1.    Moltes persones descarten aquestes mesures perquè es consideren que ja s’ha col·laborat amb l’administració pública pagant uns impostos prèviament i és injust que les generacions futures hagin de pagar-ne més

  ", "", ""]
Esborrats
Addicions
 • +["<p> <strong>PE3.ISD.M4</strong></p><p>Mesura 4: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.</p><p><br></p><p><strong>PE3.ISD.M5</strong></p><p>Mesura 5: Augmentar 3 punts percentuals el tipus de l’últim tram de tarifa de tots els grups de parentiu</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tothom descarta aquesta mesura.</p><p> </p><p><strong>PE3.ISD.M6</strong></p><p>Mesura 6: Incrementar 1 punt percentual els tipus de tots els trams de tots els grups de parentiu de l’impost de successions</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;L’import per contribuent no és massa gran tenint en compte que és sobre una donació que et donen.</p><p><br></p><p><strong>PE3.IP.M7</strong></p><p>Mesura 7: Incrementar 0,25 punts percentuals el tipus del tram més alt de la tarifa</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Perquè tot i que la recaptació és petita (6,6 milions) afecta poques persones i són les que tenen un patrimoni superior a 20 milions d’euros (podria fomentar la fugida de capital).</p><p> </p><p><strong>PE3.IP.R</strong></p><p>Recomanacions</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Moltes persones descarten aquestes mesures perquè es consideren que ja s’ha col·laborat amb l’administració pública pagant uns impostos prèviament i és injust que les generacions futures hagin de pagar-ne més</p>", "", ""]
Autoria de la versió
Avatar: Suport a la dinamització Suport a la dinamització
Versió creada el 21/07/2023 13:03