" class="part-icon-bars">

Parlem de pressupostos

#ParlemPressupostos Prova pilot interna sobre participació en política pressupostària

Fase 3 de 3
Retorn 22/07/2023 - 30/11/2023
Veure les fases


1.     Salut

1.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.    Tot i que Catalunya té una de les millors sanitats públiques, la inversió és insuficient, especialment en l’atenció primària. És prioritari que la ciutadania li tingui confiança.

2.    La sanitat funciona molt bé, i perquè continuï funcionant així.

3.    Són fonamentals, però cal reestructurar els objectius per estalviar diners.

1.2 Les persones que no han prioritzat aquest àmbit, però tampoc volen reduir-lo ho han fet per les següents raons: 

1.    Els marges pressupostaris dels quals estem parlant, no poden suposar canvis substancials en un macro-pressupost com és el de salut. Les necessitats són ingents i no es poden cobrir amb aquests excedents pressupostaris.

1.3 Aquelles persones que reduirien la despesa en aquesta política ho farien per les següents raons:

1.    Incloure el copagament per optimitzar el sistema i millorar la seva eficiència.

2.    Caldria valorar quantes fundacions i entitats privades estan gestionant hospitals públics. Millor no externalitzar els serveis.

3.    Ja s’inverteix molt, potser caldria reestructurar la inversió que se l’assigna perquè sigui més eficient, però no assignar més diners.


2 - Educació

2.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.    El futur de la societat catalana passa per un bon sistema educatiu.

2.    Evitar l’abandonament escolar.

3.    Potenciar l’educació emocional.

4.    Repensar com s’introdueixen les noves tecnologies en l’àmbit educatiu.

5.    Invertir en educació és el que més permet generar riquesa en el futur.

6.    Permet millora l’estructura productiva del país del futur, així que a la llarga permet estalviar.


2.2 Aquelles persones que reduirien la despesa en aquesta política ho farien per les següents raons:

1.    Reestructurar els objectius per estalviar diners.


3 - Suport financer als ens locals

3.1 En defensa d’aquesta partida, sense que sigui prioritària:

1.    És necessària per aplicar polítiques que evitin que la gent marxi de les zones rurals.


3.2 Aquelles persones que reduirien la despesa en aquesta política ho farien per les següents raons:

1.    Reduir aquesta despesa perquè depenen molt de l’administració central.

2.    Estan més ben dotats que la Generalitat, no necessiten més aportacions.

3.    El món local hauria de ser sobiranista. La tutela dels ens superiors sobre els inferiors és un llast del franquista. En contraposició, també es comenta que a altres pisos de tipus federal és freqüent que els ens estatals tinguin la tutela o coordinin als ens regionals, i els regionals els locals. 

4 - Protecció i promoció social (dependència, renda garantida, dones, infància, joventut, família, immigració...)

4.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.    Millorar l’atenció als col·lectius més vulnerables.

5 - Transport

5.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.    Millorar el transport que faciliti el desplaçament entre zones rurals i l’accés a les àrees metropolitanes.

2.    Amb el canvi climàtic, cal anar cap a un transport més sostenible.

6 - Òrgans superiors, administració general, relacions institucionals, exteriors i cooperació

1.    Per opinar sobre aquesta agrupació caldria diferenciar quants diners correspon als sous públics.

7 - Mitjans de comunicació públics i societat de la informació i telecomunicacions

7.1 Aquelles persones que reduirien la despesa en aquesta política ho farien per les següents raons:

1.     És important estar informats, però potser es poden reestructurar les despeses d’aquestes partides i reduir-les.

2.     És excessiva la despesa en aquest àmbit.

8 - Cicle de l’aigua, les actuacions ambientals i l’energia

8.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.     Si no hi ha aigua, no hi ha vida.

2.     Permet fer front al repte del canvi climàtic, especialment important en un país mediterrani com el nostre.

3.     El cicle de l’aigua és essencial per les polítiques d’agricultura, de la ramaderia i del turisme.

4.     La sequera i crisi energètica de la guerra d’Ucraïna ens han fet veure que cal tenir sobirania sobre els recursos (els hospitals també necessiten aigua i energia).

9 - Desenvolupament empresarial, indústria, turisme, comerç, consum, competència, crèdit oficial

9.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.     Cal ajudar a que les empreses es quedin a Catalunya.

2.     Atreure talent i/o evitar la fuga de talent.

3.     Tenir un sistema d’empreses propi que s’atorgui competitivitat.

4.     Les empreses poden generar més ingressos.

5.     Donar suport a les empreses, reduir burocràcia per facilitar que es quedin i generin ingressos.

6.     Sense el sector privat no hi ha diners per invertir en el sector públic.

10 - Ocupació

10.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.     Reduir la taxa d’atur juvenil.

2.     Aportar recursos d’orientació laboral.

3.     Aplicar polítiques d’inserció laboral del jovent (són el futur).

10.2 Aquelles persones que reduirien la despesa en aquesta política ho farien per les següents raons:

1.     Retallar les polítiques que siguin subsidiàries i assistencialistes.

11- Recerca + desenvolupament +innovació i altres actuacions de caràcter econòmic (estadística oficial...)

11.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.     Tenir un tercer sector potent i modern.

2.     Invertir perquè són aspectes transformadors.

3.     Desenvolupar les intel·ligències artificials.

4.     Impulsar les patents i la propietat intel·lectual, posant l’exemple d’Israel.

5.     Evitar la fuga de personal qualificat a altres països.

6.     Permet sortir de la societat de serveis. Estem força ben posicionats tenint en compte els pocs recursos que es dediquen, però si fossin més el guany seria molt major.

12 - Habitatge, ordenació del territori i urbanisme

12.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.     És una necessitat bàsica per les persones, i, en canvi, estem per sota respecte a Europa en inversió d’habitatge de parc públic.

2.     Reordenar i desenvolupar les zones externes a l’àrea metropolitana per evitar la migració de les zones rurals, i que encara augmenti més la seva pressió. Alhora, cal potenciar les zones rurals per generar riquesa en aquestes zones.

3.     Prioritzar aquesta agrupació per un tema de dignitat personal.

13 - Agricultura, ramaderia i pesca i infraestructures agràries i rurals

13.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.    Els excedents s’han d’invertir en partides que puguin generar més ingressos en un futur, i aquest sector encara es poden explotar molt perquè tinguin retorn financer.

2.    Fer canvis cap a una agricultura regenerativa.

3.    Evitar que la ramaderia desaparegui i apostar per la ramaderia perquè neteja els boscos, ajudant així a la prevenció d’incendis.

4.    Cal un sector primari i secundari fort per alimentar-nos en un futur que, si es fa correctament, alliberarà la pressió en sanitat.

5.    Recolzar a la Catalunya interior i potenciar les zones rurals per generar riquesa en aquestes zones.

6.    Assignar recursos per poder avaluar si els models d’agricultura que s’estan aplicant són correctes, per valorar com optimitzar-los o si cal canviar-los.


14- Cultura, llengua catalana i esports

14.1 Les persones que han prioritzat aquesta agrupació política ho han fet per les següents raons:

1.    La inversió en cultura és molt baixa, caldria invertir més perquè és un valor de país.

2.    Prioritzar la cultura i la llengua catalana.

Trobades relacionades:

Principals prioritats de les polítiques dins el conjunt de les polítiques gestionades per la Generalitat, sessió virtual 20/06/2023
20 Juny 2023
10:00 - 12:30
Ja s'han tancat les prescripcions per a la sessió de debat virtual, que tindrà lloc el dia 20/06/20213. Les persones confirmades rebran un correu en breu amb els detalls de la sessió. En aquesta sessió es debatrà sobre l'Eix 3: Principals prioritats dins el conjunt de les polítiques gestionades per la Generalitat (Enllaç extern).
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body
Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2023-07-86998
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/politicapressupostaria/f/3738/proposals/86998/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/politicapressupostaria/f/3738/proposals/86998/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Imatges relacionades

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...