" class="part-icon-bars">

Modificació del planejament de l’àmbit residencial Poble Nou Nord de Llers

Procés participatiu previ a la modificació del planejament vigent

Fase 3 de 3
Retorn 15/11/2023 - 15/07/2024
Fases del procés

S’obriran diferents espais de participació, en línia i presencials, i les entitats i col·lectius diversos també podran realitzar activitats específiques.

Activitats en línia

La participació en línia es farà a través d'aquest portal, on trobareu una pestanya per recollir les vostres aportacions en clau de diagnosi ciutadana sobre els tres eixos de debat i aportar documentació d'interès (fotografies o altres).

Itineraris participatius

Ateses les peculiaritats de l’àmbit de l’actuació, ocupat en bona part per un recinte tancat per un mur perimetral sense accés ni visibilitat al públic, la sessió de reflexió i aportacions es farà a través d’uns itinerari participatiu que dona la possibilitat de visitar un espai desconegut per a moltes persones.

Sessions autogestionades

Les sessions autogestionades són sessions de caràcter intern conduïdes i dinamitzades de forma autònoma per persones, organitzacions, entitats o col·lectius amb interès en contribuir en la definició del nou planejament del Poble Nou Nord.

En cas que vulgueu desenvolupar un debat autogestionat disposareu de material i una guia per a organitzar-les, i suport tècnic puntual a través del correu electrònic contacta@eidos.social