" class="part-icon-bars">

Pressupostos participatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 2022

#CréixerAmbLesPersones Estratègia d'activisme d'FGC 2020-2030

Fase 6 de 6
Execució 01/11/2022 - 30/11/2022
Fases del procés

Qui pot fer propostes?

Cada persona treballadora d'FGC pot presentar un màxim de dues propostes, una d'àmbit intern i una d'àmbit extern.

Cada persona usuària dels serveis d'FGC, així com la ciutadania en general, podrà presentar una proposta d'àmbit extern.

Com poden ser les propostes?

  • D'àmbit intern, és a dir que incideixen en el treball i organització intern d'FGC.
  • D'àmbit extern, és a dir que incideixen en les infraestructures i serveis que FGC ofereix a la ciutadania.

Com es validen?

Una comissió tècnica d'FGC, constituïda per al procés i formada per representants de les àrees a les que fan referència les propostes, és l'encarregada de validar-les en base als requisits d'acceptació establerts al protocol del procés.

Qui pot votar?

Tant el personal d'FGC com la ciutadania en general podran votar aquelles propostes vàlides que considerin més interessants a través de dos processos de votació:

  1. Procés de votació intern - el personal d'FGC podrà votar el grup de propostes vàlides referents a l'àmbit intern. Podran votar a través d'un procés de votació en línia a la plataforma interna de l'empresa. Podran escollir un total de tres propostes d'àmbit intern.
  2. Procés de votació extern - tant el personal d'FGC, com tota la ciutadania resident a Catalunya de 16 anys o més, com les persones que formin part de la resta de grups d'interès d'FGC, podran participar de la votació d'aquelles propostes vàlides que facin referència a l'àmbit extern, el del servei que ofereix l'empresa. En aquest cas, també es facilitarà la votació en línia a través del participa.gencat.cat i previ registre de la persona interessada. Cada persona podrà votar un total de tres propostes.


Categories Categories
Subcategories Subcategories