" class="part-icon-bars">

Pla territorial parcial del Penedès

PTP Penedès

Fase 3 de 3
Elaboració d'informes de resum d'aportacions 01-12-2020 - 26-02-2021
Veure les fases

Canvis a "Seminari amb experts 4. Les infraestructures"

Versions

Versió 1

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
15/09/2020 15:51

Versió 4

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
18/09/2020 21:53

Versió 5

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/09/2020 22:05

Versió 6

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 14:18

Versió 7

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 15:58

Versió 8

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/09/2020 16:41

Versió 10

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
06/10/2020 17:08

Versió 11

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
26/10/2020 11:49

Versió 12

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
26/10/2020 12:20

Versió 13

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
16/11/2020 15:41

Versió 14

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
16/11/2020 15:42

Versió 15

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
16/11/2020 15:45

Versió 16

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
19/11/2020 10:40

Versió 17

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
19/11/2020 23:51

Versió 18

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
25/11/2020 10:45

Versió 19

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
25/11/2020 10:47

Versió 20

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
25/11/2020 10:48

Versió 21

Avatar: Arc Mediació Ambiental Arc Mediació Ambiental
25/11/2020 13:58

Versió 22

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
21/12/2020 16:57

Versió 23

Avatar: Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
23/03/2021 09:46
Versions 24 Tornar a la trobada