" class="part-icon-bars">

Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya.

Fase 3 de 3
Retorn 14/06/2024 - 14/07/2024
Fases del procés

Accessibilitat a les ajudes a l'atur Estatals en condicions d'igualtat real i efectiva respecte de qualsevol ciutadà aturat acollit a règim general_2

22/05/2024 17:15  

Aplicar mesures actives d'inserció laboral, ja establertes al marc normatiu del Sistema Estatal d'Ocupació Pública, en igualtat de condicions reals i efectives per al cuidador principal respecte a la resta de ciutadans. Podent accedir a la desocupació en el moment d'extinció de la tasca de cuidador principal, a la Renda Activa d'Inserció de majors de 45 anys i posterior Subsidi de majors de 52 anys tenint en compte les seves cotitzacions com a cuidador principal

Número d'adhesions0

Referència: II-PROP-2024-05-88751
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reconeixementdegrau/f/4101/proposals/88751/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reconeixementdegrau/f/4101/proposals/88751/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots

Deixa el teu comentari

Inicia la sessió amb el teu compte o registra't per afegir el teu comentari.

Carregant els comentaris ...