" class="part-icon-bars">

Reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret pel qual es regula el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència en l'àmbit territorial de Catalunya.

Fase 2 de 3
Participació 13/05/2024 - 13/06/2024
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

Es pretén elaborar una norma que reguli el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat en l'àmbit territorial de Catalunya, desenvolupant, així mateix, les qüestions relatives als equips multiprofessionals de qualificació i reconeixement del grau de discapacitat, en virtut del que disposa l'art. 7.3 del Reial decret 888/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, en vigor des del 20 d’abril de 2023, que preveu el desplegament normatiu d'aquestes qüestions per part de les Administracions territorials.

Aquesta norma també regularà la gestió dels serveis i recursos necessaris per a la valoració i atenció de la dependència, atesa l’estreta relació entre la situació de dependència i la discapacitat, a fi de millorar el sistema actual.

La finalitat és tractar de resoldre els problemes existents en l'actualitat en el marc del procediment de reconeixement del grau de discapacitat i de la gestió de la dependència i aconseguir millorar la situació social i econòmica de les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència.

Objectiu principal:

Aquesta consulta té com a objectiu conèixer l'opinió sobre el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i la gestió de la dependència del conjunt de la ciutadania i, en especial, del col·lectiu de persones amb discapacitat i/o en situació de dependència i de les seves famílies, així com de les entitats, col·legis professionals i administracions públiques amb competències en la gestió d’aquests procediments, a fi de detectar els problemes existents en el sistema actual i poder-los solucionar o millorar mitjançant una nova norma.

L’elaboració d’aquesta nova norma té com a finalitat millorar la protecció de les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència i, concretament, assolir els següents objectius:

- Millorar i agilitzar el procediment per al reconeixement del grau de discapacitat i de la gestió de la dependència.

- Reduir les llistes d’espera per a la valoració del grau de discapacitat i de la gestió de la dependència i escurçar els terminis de citació.

Propostes i preguntes per a orientar les aportacions:

- Considera que s’ha descrit adequadament el problema? Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats per l’Administració de la Generalitat? Hi ha altres efectes negatius o positius derivats del marc normatiu vigent que s’estiguin produint actualment que no s’han posat en relleu a la documentació? (p. ex., que no s’hagin identificat adequadament els afectats, no s’hagin tingut en compte determinades causes del problema, etc.).

- S’haurien de preveure altres objectius diferents?

- Cal considerar altres alternatives a les proposades? Hi ha efectes de les alternatives esmentades que no s’hagin tingut en compte i que siguin rellevants?

- Considera que existeixen altres mecanismes per reduir els temps d’espera en les valoracions i en l’atorgament de prestacions en l’àmbit de la discapacitat i la dependència?

Per fer arribar les teves aportacions has d’adreçar-te a l’apartat propostes del menú superior. Per realitzar la proposta hauràs d’estar donat d’alta al portal.

Propostes Veure tots (57)

No poden ser serveis saturats com CDIAPS, ni «testimonials» com CSMIJ. Tots aquells nens, joves i...
El CAD hauria d’establir un programa de relacions amb les entitats del tercer sector que atenen...
Atorgar automàticament el grau 1 de dependència als infants amb discapacitat és una mesura...
És inacceptable que les sol·licituds de valoració del grau de discapacitat triguen una mitjana de...
Veure tots (57)
Qui hi participa Els ciutadans i entitats en general, però especialment les persones amb discapacitat i/o en situació de dependència, les seves famílies, i de les federacions i entitats que representen a aquest col·lectiu, col·legis professionals i administracions públiques.
Departament Departament de Drets Socials
Unitat promotora Direcció General d’Atenció i Promoció d’Autonomia Personal
Disposa de retorn No
Data d'inici 13 de Maig de 2024
Data de finalització 13 de Juny de 2024
Referència: II-PART-2024-05-688

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/reconeixementdegrau/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/reconeixementdegrau/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

6

Participants

109

Seguidores

1

Comentaris

57

Propostes

32

Adhesions