" class="part-icon-bars">

Taula de participació social (TPS) del Departament de Justícia. Construïm les taules de medi obert.

Procés participatiu Girona , Tarragona i Lleida

Fase 5 de 6
Anàlisi de la proposta i disseny de taules territorials 23/04/2021 - 15/12/2021
Fases del procés

85 propostes

El següent formulari filtra els resultats de la cerca dinàmicament quan es canvien les condicions de la cerca.

Estat
Categoria
Origen
Aprofitament de les mesures penals, no aplicar sempre les mateixes - Dissenyar itineraris més...
La participació en les tps és una tasca que requereix que les persones ho fácin amb il. lusió, de...
Secretaria tècnica que impulsi amb espai per la iniciativa de les entitats.Creació d'un grup...
Caldria que algunes persones de cada comissió s’ocupessin de sintetitzar les conclusions i de...
Consideració prèvia: Conèixer i reconèixer tots els serveis que operen al territori. Elaborar un...
Treball per comissions. Necessari i molt interessant.Regularitat de les reunions....
Víctimes, Victimaris, Associacions víctimes, Associacions famílies víctimes i Famílies victimaris.
Fer servir les noves tecnologies (correus electrònics, videoconferències) per treballar i...
Compromís per part del Departament de respectar les opinions de les Taules. Menys jerarquització,...
La millora de la coordinació dels diferents agents que intervenen en la persona (circuïts,...
Implicació d'altres agents com pot ser l'administració local, comarcal. Necessitem el seu...
Incloure'ls com a col·laboradors de les TPS territorials.
Informació als centres formatius per a...
Facilitar l'accés de les entitats als centres penitenciaris.Programes preventius a treballar amb...
Convidar als càrrecs polítics a les Assemblees i plenaris.Fer arribar les conclusions de les...
Confidencialitat. Hi hauria d'haver algun assessor que ens informi sobre com s'ha de passar la...
Potenciar la creació d'una bossa de voluntariat. Voluntaris amb formació en execució penal...
Altres perfils que caldria que fossin també membres de les TPS i no tant col·laboradors tal i com...