" class="part-icon-bars">

Taula de participació social (TPS) del Departament de Justícia. Construïm les taules de medi obert.

Procés participatiu Girona , Tarragona i Lleida

Fase 5 de 6
Anàlisi de la proposta i disseny de taules territorials 23/04/2021 - 15/12/2021
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Aquest procés contempla la realització de diferents sessions participatives en format virtual, si us interessa participar-hi contacteu amb tps.part.social@gmail.com

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

La Taula de Participació Social (TPS) és un òrgan consultiu del departament de justícia, un consell de participació estable per a les entitats col·laboradores i de voluntariat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i atenció a les víctimes (SMPRAV). Treballa per la millora de la relació entre el departament i les entitats, la millora de l'atenció a les persones ateses i la generació d'opinió publica favorable a la rehabilitació i la reinserció de les persones que compleixen mesures penals.

Es proposa iniciar un procés de consulta a les entitats, equips de treball de la SMPRAV i la ciutadania en general que permeti recollir propostes i consideracions que facilitin la constitució de taules territorials de segon nivell que abastin els diferents àmbits de l'execució penal i l'atenció a les víctimes.

El procés participatiu es desenvoluparà a Girona i Tarragona, essent obert a representants d'altres àmbits territorials, ja que en el futur es preveu la constitució de taules arreu de Catalunya.

La TPS S'organitza en dos nivells:

  • El primer nivell o àmbit general que tracta projectes de tot el territori català i de tots els àmbits de treball de la SMPRAV
  • El segon nivell o específic, fins ara amb una TPS de cada centre penitenciari.

Observant l'eficàcia i els resultats de la TPS (campanya obrim la porta a la rehabilitació, impuls del Model de participació i convivència, disseny del pla de suport comunitari, mapa d'activitats que es fan dins de centres penitenciaris, ... ) es considera necessari ampliar l'abast de les taules de segon nivell.

Atès que les entitats socials desenvolupen projectes de col·laboració i voluntariat en diferents àmbits de l'execució penal: la justícia juvenil, les mesures penals alternatives, la reparació i mediació penal, l'atenció a les víctimes,... no es considera eficaç organitzar una taula específica per cada àmbit. Tenint en compte l'orientació a l'arrelament comunitari de les intervencions, es proposa constituir taules territorials multi sectorials.

Aquest projecte és d'alta complexitat, pel que es considera necessari obrir un procés de diàleg obert per tal de recollir propostes, neguits, inquietuds respecte els continguts, model organitzatiu, complementarietat amb altres taules temàtiques existents,... per tal de, abans d'iniciar el procés constitutiu, disposar del màxim elements per la seva definició i organització, que en tractar-se d'un òrgan participatiu requereix el recull de veus de la ciutadania i les persones, entitats, i equips professionals implicats.

Sessió de compartició de resultats - Trobades anteriors Veure tots (1)

Veure tots (1)

Espai per a propostes Veure tots (85)

Periodicitat de les reunions: com a mínim d'un cop l'any, amb possibilitat de fer reunions...
Víctimes, Victimaris, Associacions víctimes, Associacions famílies víctimes i Famílies victimaris.
Veure tots (85)
El que es decideix El model de configuració de les TPS: qui hi participa, com s'organitza, territori que abasta, complementarietat amb altres xarxes,...
Qui hi participa Equips directius, tècnics i de voluntariat de les Entitats socials que col·laboradoren amb el departament de justícia; Polítics i tècnics municipals i comarcals dels àmbits de serveis socials i atenció a les persones ; gerències territorials d'execució penal, serveis socials territorials d'execució penal, equips de treball de justícia juvenil, MPA, reparació i mediació penal i atenció a les víctimes de les províncies de Girona i Tarragona
Com es decideix A través de sessions participatives on line es discuteixen les preguntes proposades, obtenint-se un document de propostes a partir dels resultats del debat.
Departament Departament de Justícia, Drets i Memòria
Grup promotor Taula de Participació social -
Unitat promotora Unitat de Medi Obert i Serveis socials (SMPRAV)
Entitats dinamitzadores Consultora: Ceres
Cost 15.609,00 €
Disposa de retorn No
Data d'inici 18 de Gener de 2021
Data de finalització 18 de Juny de 2021
Referència: II-PART-2020-12-371

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/taulaterritorialtps/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/taulaterritorialtps/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

175

Participants

361

Seguidores

31

Comentaris

85

Propostes

10

Trobades

141

Respostes