" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Canvis a "TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)"

Mode de vista de comparació:

Descripció (Català)

 • -

  Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1.

  L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme. 


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

 • +

  Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1.

  L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme. 


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:


 • -<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre "<strong>Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum</strong>" en l'àmbit de BARCELONA 1.</p><p>L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.&nbsp;</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/FPIvtFiJdUQ?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la dinàmica de treball<a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
 • +<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre "<strong>Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum</strong>" en l'àmbit de BARCELONA 1.</p><p>L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.&nbsp;</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/FPIvtFiJdUQ?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2192/Esborrany_Pla_de_Gesti%C3%B3_-TAULA_2._ABASTAMENT_I_RECURSOS_H%C3%8DDRICS.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Gestió Taula 2</a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2193/Esborrany_Pla_de_Mesures_-TAULA_2._ABASTAMENT_I_RECURSOS_H%C3%8DDRICS.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Mesures Taula 2</a></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Esborrats
 • -

  Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1.

  L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme. 


  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió

  Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:

 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2


Addicions
Esborrats
 • -<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre "<strong>Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum</strong>" en l'àmbit de BARCELONA 1.</p><p>L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.&nbsp;</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/FPIvtFiJdUQ?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la dinàmica de treball<a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Addicions
 • +<p>Taller en línia per treballar les propostes sobre "<strong>Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum</strong>" en l'àmbit de BARCELONA 1.</p><p>L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.&nbsp;</p><iframe class="ql-video" frameborder="0" allowfullscreen="true" src="https://www.youtube.com/embed/FPIvtFiJdUQ?showinfo=0"></iframe><p><br></p><p>Aquí pots veure la <a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2112/Dinamica_de_treball_sessions_en_l%C3%ADnia_Plataforma.pdf" target="_blank">dinàmica de treball</a><a href="https://participa.gencat.cat/admin/participatory_processes/tercercicleaigua/components/2661/manage/meetings/378/edit" target="_blank"><u> </u></a>de la sessió</p><p>Documents de referència per a la consulta prèvia al taller:</p><ul><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2192/Esborrany_Pla_de_Gesti%C3%B3_-TAULA_2._ABASTAMENT_I_RECURSOS_H%C3%8DDRICS.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Gestió Taula 2</a></li><li><a href="https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/2193/Esborrany_Pla_de_Mesures_-TAULA_2._ABASTAMENT_I_RECURSOS_H%C3%8DDRICS.pdf" target="_blank">Esborrany de Pla de Mesures Taula 2</a></li></ul><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>
Autoria de la versió
Avatar: Suport dinamització Suport dinamització
Versió creada el 17/11/2020 12:27