" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

El procés participatiu ha finalitzat i ja podeu consultar la memòria amb les dades de participació i les aportacions recollides.

Moltes gràcies per la vostra implicació!

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica, aquesta planificació és l'eina per millorar l'estat ecològic de les masses d'aigua dels nostres rius, aigües subterrànies i costaneres, tal com diu la Directiva Marc de l'Aigua.

Qui pot participar?

Esteu convidats a participar qualsevol entitat, col•lectiu, empresa, administració que se senti vinculada amb l'aigua, així com qualsevol persona a títol individual.

Quan i a on puc participar? 

Els processos de participació del tercer cicle de la planificació hidrològica es desenvolupen des de setembre de 2019 fins al segon trimestre de 2022.

Podeu consultar els calendaris de les sessions participatives per l’àmbit territorial:

 • Girona: conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.
 • Tarragona: conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra. 
 • Barcelona 1: conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme
 • Barcelona 2 : conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.

Com puc participar?

1. SESSIONS DINAMITZADES EN LÍNIA

FASE 1 i FASE 2: des de setembre de 2019 fins a febrer de 2020 les sessions informatives i participatives de Diagnosi són presencials. Així mateix, es pot participar fent aportacions a l’espai de fòrum de la plataforma i contestant una enquesta sobre les problemàtiques detectades en l’EPTI.

FASE 3 i 4: des de setembre de 2020 fins a finals de 2021 les sessions participatives de Mesures i al maig de 2022 les sessions de retorn del procés . Podeu consultar aquí les convocatòries per àmbit territorial i temàtic i fer la inscripció a les sessions que més us interessin.

2. RECOLLIDA D’APORTACIONS EN LA PLATAFORMA

 • ENQUESTES: es realitza una enquesta per àmbit territorial i temàtica prèvia a cada sessió participativa de Mesures proposades.
 • FÒRUM D'APORTACIONS: hi ha un espai de fòrum per recollir les vostres visions en la fase de diagnosi i les vostres propostes en la fase de mesures. Els fòrums de mesures s'aniran obrint per temàtiques a tractar:

- Fòrum Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial

- Fòrum Taula 2. Abastament i estalvi

-Fòrum Taula 3_Contaminació urbana i industrial

-Fòrum Taula 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes

-Fòrum Taula 5. Inundabilitat

-Fòrum Taula 6. Governança

 • SESSIONS AUTOGESTIONADES: podeu organitzar una sessió participativa vosaltres amb el suport d'un equip tècnic i dels materials dissenyats específicament per recollir les propostes de la vostra organització, col·lectiu o sector. 

Documents relacionats

Informe amb els resultats dels tallers de mesures per cada nucli de participació.

Documents de referència per als tallers de mesures

En data16 d’octubre s’ha publicat al DOGC la documentació tècnica (IMPRESS i EPTI) que inicia el tràmit d’informació pública per a la revisió del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures per al període 2022-2027, i s'obre un termini de 6 mesos per presentar observacions i suggeriments en relació amb aquests documents.

Documentació de caràcter general sobre el tercer cicle de planificació i els seus processos de participació (metodologia, calendaris, àmbits i temàtiques del debat, etc.)

Documentació de caràcter general sobre els processos de participació (metodologia, calendaris, àmbits i temàtiques del debat, etc.) i sobre les diferents vies possibles per a participar: presencial i en línia.

Imatges relacionades

5. Inundabilitat Veure tots (139)

 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 3
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació amb la mesura 13.01.01. Informes...
En avaluació
Nova proposta. Amb relació a la mesura 13.04.01. Estudis dels efectes del canvi climàtic a les...
 • Creat el
  20/05/2021
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Les mesures de prevenció a les inundacions, en...
Veure tots (139)

6. Governança Veure tots (94)

Rebutjada
En espais naturals protegits no té sentit matar cap animal si la voluntat és protegir la natura....
 • Creat el
  15/12/2019
 • Número de comentaris: 0
En avaluació
Definir i donar a conèixer quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars.
Rebutjada
Actualment els municipis tenim les xarxes molt envellides, saturades de calç i amb moltes...
Veure tots (94)

4. Contaminació agrícola i ram. Veure tots (94)

En avaluació
Observacions a les mesures de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Assimilar...
Veure tots (94)

3. Contaminació urb. i indus. Veure tots (138)

 • Creat el
  16/02/2021
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  14/01/2020
 • Número de comentaris: 0
Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Com es concreta a la pràctica l’estalvi i...
Veure tots (138)

2. Abastament i estalvi Veure tots (162)

Acceptades
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. D’entrada la problemàtica de sobreexplotació...
Acceptades
Existeixen iniciatives que es podrien estendre, com fer previsions d’un percentatge per...
Rebutjada
Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es destaca l’obligatorietat, a partir del Reial...
Veure tots (162)

1. Qualitat i restauració Veure tots (148)

 • Creat el
  15/12/2020
 • Número de comentaris: 0
Veure tots (148)
El que es decideix La definició del Pla de Gestió de l'Aigua i del Programa de Mesures i d'inversions associades per a recuperar el bon estat de les masses d'aigua.
Qui hi participa Qualsevol ciutadà o ciutadana, institució, entitat, organització i/o altres agents interessats en la planificació i la gestió de l'aigua a les conques internes de Catalunya.
Com es decideix Participació a través de sessions presencials en el territori i, també, en línia (a través d'enquestes, fòrums d'aportacions i sessions autogestionades)
Departament Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Unitat promotora Agència Catalana de l'Aigua
Disposa de retorn
Data d'inici 19 de Setembre de 2019
Data de finalització 30 de Juny de 2022
Referència: II-PART-2019-08-266

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

345

Participants

1.046

Seguidores

525

Comentaris

775

Propostes

12

Adhesions

50

Trobades