" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Gestió dels sediments a les presses

11/09/2019 13:22  
En avaluació
Un dels problemes ambientals que s'enfronten per a la millora dels sistemes fluvials i manteniments de deltes és l'acumulació dels sediments a les presses. Penso que hauria de ser un tema en el que s’hauria de bolcar esforços. Realitzant una cerca ràpida per internet ja hi ha disponibles solucions innovadores a aquest problema: 1. http://db-sediments.com/index.php/soluciones-a-la-sedimentacion.html 2. http://www.db-sediments.com/tl_files/db_layout/Broschueren/DBS_Espanol-Server.pdf ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Es considera una proposta interessant. Cal tenir en compte que la gestió dels sediments retinguts en els embassaments és molt complexa, tant des del punt de vista tècnic com administratiu. Si bé existeixen diferents tècniques per a by-passar els sediments aigües avall de les presses, cal valorar en cada cas quina és la més adequada, quines possibilitats d'implementació existeixen i quins costos associats té. En la mesura del possible, i quan les condicions ho permeten, s'utilitzen els desaigües de fons per a by-passar el sediment retingut a peu de pressa. El Programa de mesures (A1.006) contempla mesures per la gestió dels sediments. A la web de l'ACA hi ha un apartat en el que publiquem el que anem treballant en aquest sentit. http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/cabals-de-manteniment/cabals-generadors-i-sediments/

Referència: II-PROP-2019-09-76221
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/76221/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/76221/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots