" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

240_Actuacions més moderades

23/12/2019 11:26  
Acceptades
Fer projectes més realistes, enlloc de les actuacions de gran envergadura: contemplar infraestructures que poden fer de contenció en moments determinats i punts estratègics, aconseguint recuperar petits trams de riera.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Hi ha un llistat d'actuacions de restauració fluvial de gran abast en quan a l'àmbit i la inversió que estan planificades dins del capítol A2 i A3. Però, també s'han previst mesures que permetin adjudicar subvencions de custòdia i de restauració per projectes de menors dimensions, com ara la mesura A2.0031.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Agroramader i forestal
07 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77513
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77513/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77513/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots