" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

298_Analitzar les causes del comportament de sorra al litoral

23/12/2019 12:29  
Rebutjada
Promoure mesures per ajudar a la seva regeneració, analitzant els motius pels quals la sorra marxa o arriba al litoral.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Organismes competents: Subdirección General para la Protección del Mar i Serveis Territorials (DG de la Costa y el Mar, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), Servei del Litoral (DG Polítiques de Muntanya i del Litoral adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat) i Servei d’Espais Naturals Protegits (Subdirecció General de Biodiversitat i Medi Natural, DG Polítiques Ambientals i Medi Natural adscrits al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural). Informació addicional: Informe 1/2021 CADS, Un litoral al límit http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Presentacio-de-linforme-Un-litoral-al-limit

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Ambiental
14 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77570
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77570/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77570/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots