" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

374_Sensibilitzar a la ciutadania

10/01/2020 17:02  
Acceptades
Actuar de manera preventiva i fer difusió i sensibilitzar a la ciutadania per informar de quines són les espècies invasores i conscienciar del problema que suposa pel medi ambient la introducció d’aquestes espècies.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Hi havia una mesura al programa de mesures (A4.007) que fa referència a l'Elaboració i edició de material d'informació, divulgació i sensibilització sobre espècies d’alt risc. S'ha incrementat el pressupost destinat a aquesta mesura.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Administracions + Indústria i Empresa
12 Desembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77706
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77706/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/77706/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots