" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G1_06_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:19  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Diferents posicionaments pel que fa a la importància o la necessitat de mantenir les hidroelèctriques. Per una banda, el posicionament que quant menys elements millor per alterar el mínim possible els rius. I des d'un altre posicionament es ressalta que el seu paper és necessari en tant que que aporten energia i, per tant, cal buscar el punt d’equilibri entre mantenir el cabal ambiental i generar energia hidroelèctrica que es considera néta.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA està d'acord amb el plantejament que cal buscar el punt d'equilibri. Per aquest motiu ha establert, per una banda, la obligatorietat de respectar els cabals ambientals en tots els aprofitaments controlant els aprofitaments hidroelèctrics mitjançant sistemes de telecontrol, aforaments i inspeccions; i, per altra banda, promoure la generació d'energia hidroelèctrica de manera sostenible. En aquest sentit, s'està duent a terme un procés de concertació amb els titulars a fi d'intentar minimitzar l'afectació de la implentació de cabals ambientals en la producció d'energia hidroelèctrica. El 5 d’agost de 2020 va sortir publicat en el DOGC número 8194 la Resolució TES/1970/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'ACA pel qual s'aproven les bases reguladores d'una línia de subvencions adreçades a participar en les inversions de les persones titulars de drets d'aprofitament d'aigua per a usos hidroelèctrics per a la realització d'actuacions d'adequació de les corresponents infraestructures o instal·lacions al règim de cabals de manteniment. En els propers mesos es publicarà la 1ª convocatòria d'aquestes línies de subvencions. Les obres associades es realitzaran durant el 3r cicle de planificació. En el cas de centrals que ja no estan en ús o en les que els titulars van abandonant l'explotació, la voluntat de l'ACA és eliminar les rescloses de derivació que suponen un obstacle a la continuïtat transversal.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)
02 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80077
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80077/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80077/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots