" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G1_08_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:20  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El Glòria ha manifestat allò que el riu Ter és, mostrant com ha de ser al llarg de tot el seu recorregut. S’han de deixar els espais perquè el riu els ocupi, no intentant adaptar el riu als nostres interessos, sinó nosaltres als interessos del riu, així com adaptar els pobles i les carreteres a allò que pot ser el riu, En cas contrari, igualment el riu ocuparà l’espai que hagi d’ocupar. El que el Glòria es va endur no s’hauria de tornar a posar.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a administracions locals. A nivell morfològic s'està d'acord amb la observació presentada. Tanmateix, l'ocupació de l'espai fluvial en certes zones del riu no permet el trànsit de grans cabals d'avinguda al posar en risc d'inundació vivendes, fàbriques, etc. D'altra banda, la regulació dels usos és un tema en el que les competències no són exclusives de l'ACA. Aquest és un tema que sembla més lligat al tema de la prevenció i defensa davant d'inundacions.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)
02 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80079
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80079/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80079/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots