" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G1_10_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:22  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. El gran volum de sediments generats pel Gloria s’han analitzar i valorar quins es retiren i quins es mantenen. En aquest punt hi ha qui valora que l’acumulació d’alguns sediments generen un ecosistema que pot ser beneficiós per alguna fauna i flora. D’altres no tenen tant clar que s’hagin de mantenir alguns dels sediments que el riu va arrossegar.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els sediments que hi pugui haver en el riu venen de la seva conca, i la seva mobilització, forma part de la dinàmica natural del riu. Aquests sediments normalment són transportats per crescudes ordinàries. El Glòria ha estat una crescuda extraordinària que ha mobilitzat uns paquets sedimentaris que estaven en zones fora de l'abast de les crescudes recurrents, a la vegada que ha reestructurat tota la morfologia del canal. En properes crescudes, tant la llera com el sediment mobilitzat anirà essent treballat fins a retornar a un nou equilibri. L'impacte d'aquestes crescudes extraordinàries són part de la dinàmica natural del riu i que l'ecosistema té prou capacitat com per recuperar-se. Un altre element és la presència d'estructures al riu, com són les rescloses, que poden afectar a la continuïtat del transport de sediments. En aquests casos, el que cal és fer una adequada gestió d'aquestes estructures a fi d'aconseguir transvasar el màxim de sediment aigües avall, mantenint l'equilibri entre la funcionalitat de l'obstacle i la transferència del sediment. Com a criteri general, els sediments pertanyen a la conca i s'han de quedar al riu. Només s'han de retirar si suposen algun perill per alguna infraestructura i/o activitat. L'ACA promou aquest tipus de mesures.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)
02 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80081
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80081/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80081/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots