" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G1_20_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:32  
En avaluació

Nova proposta. Que les escales de peixos es facin adaptant-les també a la navegabilitat. Perquè fer els rius navegables també és una manera de donar-los a conèixer, sensibilitzar a la ciutadania i preservar el medi natural en general, i els rius en concret.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L'objectiu principal dels connectors fluvials és la recuperació de la connectivitat per a les comunitats de fauna, tot i que en alguns casos es poden aprofitar per a facilitar la navegabilitat. Tanmateix, aquest és un objectiu addicional que s'ha de tenir en compte en la fase de disseny del projecte i que pot implicar uns costos addicionals pel titular qui no els voldria assumir. En conseqüència, el sobrecost hauria de ser finançat pels interessats. En el cas de projectes impulsats per l'administració es podria considerar aquesta possibilitat. Caldria analitzar cas per cas i veure si existeix un interès per part dels agents del territori i quins costos comportaria.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (GIRONA)
02 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80091
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80091/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80091/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots