" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_03_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:40  
Acceptades

Nova proposta. Valorar la realització de demolicions parcials d’algunes infraestructures, que podrien ser millors per al medi ambient (p.e. especies invasores) que la demolició total d’alguna d’elles.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En Programa de mesures s'inclou la previsió d'eliminar de les lleres dels rius totes les infraestructures innecessàries. Es proposa d'entrada l'enderrocament, però s'analitza cas a cas, per tenir en compte les particularitats del territori. En el moment en el que es fa l'estudi d'alternatives de cada actuació s'avaluen les diferents possibilitats, i s'analitza tant l'eliminació total com la parcial, com l'opció de no enderrocar i fer un connector i s'escull la millor opció. No es redacten directament projectes d'eliminació total si es considera que hi ha algun factor que recomani un altre tipus d'actuació.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2020-12-80102
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80102/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80102/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots