" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_08_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:48  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Els torrents i rieres són molt importants. La zona de Cambrils per exemple, té fins a set rieres, cal tenir-les molt en compte en l’anàlisi i les intervencions.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

L'ACA ha desenvolupat estudis per prioritzar quins són els àmbits prioritaris per a la restauració tenint en compte la qualitat hidromorfològica que inclou l'estat de les riberes. Fruit de la priorització s'estan desenvolupant els projectes de restauració del segon cicle de la Planificació i s'han previst uns 40 M € per aquesta tipologia de projectes en el Programa de Mesures 2022-2027, de les quals també hi ha mesures genèriques (subvencions o altres) que poden fer front a altres àmbits que requereixin de mesures de restauració.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80107
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80107/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80107/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots