" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T1_09_Rehabilitació morfològica dels rius

04/12/2020 14:49  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es destaca la capacitat que tenim i cal aprofitar i no ho estem fent per intervenir en el medi fluvial. Es posa com exemple com des de Comaigua s’ha tingut l’oportunitat d’entrar en el programa Life de la UE i s’ha presentat un projecte d’entre 1 i 2 milions d’euros que afecta a 4,5 Hm3/any corresponent a la sortida de la Edar Cambrils-Vinyols que pot servir per regenerar l’aigua per a usos no potables (ús de boca) i per destensionar el sistema de Riudecanyes i així ajudar a l’abastament de l’aigua de boca.

La sortida de Edars que lliuren el cabal depurat a medi i àmbit del Baix Camp, ja produeixen una recàrrega natural de l’Aqüífer. Aquesta recàrrega, a banda de poder mitigar el dèficit hídric (quantificat en estudis per uns 4Hm3/any pel cas del Baix Camp), milloren la quantitat i qualitat d’aigua, i en conseqüència, ajuda a la protecció de la intrusió de la massa d’aigua salina a la zona de costa (Cambrils, Hospitalet, Mont-roig...).

Aquest procés de selecció del projecte en dues fases. La primera fase de la selecció de projecte LIFE recent s’ha superat amb comentaris favorables. I ara ens s’inicia la segona on cal lliurar la documentació el 15 de Febrer, i que d’acord amb la dotació econòmica que ja han establert en 950m€ per al nostre projecte. Es preveu saber si definitivament es confirmen l’interès en donar suport al projecte el proper estiu.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La reutilització és una de les línies en les que el Programa de Mesures fa un èmfasi especial. Es preveu la construcció de 25 noves estacions de regeneració, finançades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (TARRAGONA)
05 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial " en l'àmbit de TARRAGONA. Aquest àmbit inclou les conques del Gaià, el Francolí, la riera de Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi, les rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les rieres de Calafell-Torredembarra.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (Enllaç extern) • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80108
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80108/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80108/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots