" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_07_Implantació de cabals de manteniment

15/12/2020 17:44  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació als cabals ambientals, es pregunta si es seguiran realitzant les proves pilot de deixar anar cabals de manera experimental, com s’ha fet en els pantans de la Baells i Susqueda, per analitzar i tenir criteris dels cabals ambientals.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els treballs que hi ha en marxa actualment han finalitzat els treballs de camp i s'analitzaran les dades per extreure conclusions i publicar-les, i definir els futurs treballs a dur a terme. Es seguirà treballant en aquesta línia. Potser no tant pel que fa a proves pilot, però si pel que fa a disseny d'una xarxa de seguiment de sediments, o altres estudis o mesures de gestió. Al programa de mesures s'ha reservat un pressupost amb el títol Caracterització i gestió de la morfodinàmica fluvial i els sediments (A1.006).

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80151
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80151/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80151/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots