" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_14_Millora i protecció del litoral i les aigües costaneres

15/12/2020 17:47  
Acceptades

Nova proposta. Amb relació a les mesures que incideixen en les llacunes litorals, hi ha una mesura general però cap mesura pal·liativa en origen. I en aquest sentit, cal dotar-se d’infraestructures per evitar i prevenir efectes no desitjats.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En el disseny de les mesures de millora cal fer prèviament un estudi de causes i, per tant, sempre que sigui possible, cal actuar sobre les causes. Dotar-se o no d’infraestructures per evitar i prevenir efectes no desitjats requereix sempre d’estudis exhaustius que tinguin en compte els riscos globals.

Trobades relacionades:

TAULA 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial (BARCELONA 2)
12 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Qualitat de les aigües i restauració fluvial" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany del Pla de Gestió. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial  • Esborrany del Pla de Mesures. Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial
Referència: II-PROP-2020-12-80158
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80158/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/proposals/80158/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots