" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Comptadors trucats i pous il·legals

11/09/2019 13:45  
Acceptades
Hi ha molts recursos que s’escapen a l'ACA, principalment pel no pagament del corresponent Cànon de l’aigua. Se sap que els comptadors d’aigua es poden trucar (típic truc de l’imant) i l’existència de nombrosos pous il·legals que extreuen aigua sense control: 1- Comptadors: no es podrien implementar a gran escala comptadors intel·ligents no susceptibles de manipulació? 2- L'ACA hauria d’invertir recursos per a detectar i legalitzar els pous il·legals. # # ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

1. S'habiliten línies de subvenció per la instal·lació de comptadors en alta. 2. Es porten a terme accions de policia referents a la reducció de pous i altres activitats no legalitzades.

Referència: II-PROP-2019-09-76223
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/76223/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/76223/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots