" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Millorant la gestió dels boscos tindrem més aigua

25/11/2019 13:37  
Acceptades
1) A l'apartat 7.1 de la memòria del EPTI s'assegura que 80% de les precipitacions s’evapotranspira. 2) Existeixen els plans de gestió forestal (PTGMF i PSGF) , per la gestió dels boscos . 3) Millorar gestió boscos sembla que millorarà la prevenció d'incendis. **S'ha estudiat i avaluat la combinació d'aquestes tres eines? S'ha intervingut en els plans de gestió dels boscos? L'ACA hi destina recursos? Es podria millorar en algun aspecte?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

S'inclou una nova línia d'acció per tal de desenvolupar una guia de ruta per la gestió forestal dirigida a la millora en la disponibilitat de recursos d'aigua i de sostenibilitat forestal. Inclou aplicació a conques pilot.

Referència: II-PROP-2019-11-77094
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77094/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77094/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots