" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

199_Connectar la gestió de l’oferta amb la gestió de la demanda

17/12/2019 17:55  
Acceptades
Connectar la gestió de l’oferta amb la gestió de la demanda. Calen recursos alternatius com dessaladores, reutilització, interconnexió de xarxes de sistemes en alta.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

1. S'inclouen inversions en increment de la capacitat de generar aigua potable a partir d'aigua de mar, així com regenerar aigua d'EDAR i fomentar l'ús d'aigua reutilitzada que alliberi recursos del medi. 2. Es fomenta el desenvolupament i creixement de xarxes intermunicipals per tal d'assolir una dimensió que permeti disposar dels recursos tècnics i econòmics adients.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - TARRAGONA - sectorial: Administracions
07 Novembre 2019
11:00 - 14:00
Sessió de diagnosi amb Administracions en l'ambit territorial de Tarragona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77458
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77458/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77458/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots