" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

606_Mirada estratègica de país

12/01/2020 21:15  
Rebutjada
Estudiar més els usos addicionals a banda de prioritzar ús de boca. L’anàlisi requereix de mirada estratègica per plantejar mesures d’adaptació als pics en precipitació i augment de les sequeres i poder augmentar la garantia de l’abastiment d’aigua.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No es planteja la construcció de nous embassaments per incrementar la garantia de subministrament. Les mesures es focalitzen en la millora de la eficiència en l'ús dels consums, de les fonts de subministrament i de les infraestructures, la contenció del consum i la generació de nous recursos (dessalació i reutilització).

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA) - sectorial: Agroramader i forestal + Indústria i Empresa
21 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal + Indústria i Empresa en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77856
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77856/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77856/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots