" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

685_Interconnexió entre sistemes.

12/01/2020 22:27  
Rebutjada
Si bé es comparteix la visió de que la gestió de sequeres és un dèficit reconegut i cal trobar una solució tècnica al respecte, la interconnexió mitjançant transvasaments genera dissens. D'una banda, hi ha qui apunta que la gestió de les infraestructures ha de permetre la gestió de les sequeres contemplant sistemes d'interconnexió, mitjançant transvasaments i altres eines, en casos puntuals per permetre la gestió en situacions de crisi. D'altres, no estan d'acord amb els transvasaments.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Les interconnexions entre conques és una competència estatal. El PGDF ha de desenvolupar les mesures per cobrir les demandes amb els recursos propis, en cas contrari, ha de identificar que resten demandes no cobertes per tal que siguin considerades en el Pla Hidrològic Nacional.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Ambiental
28 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77936
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77936/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77936/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots