" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Informació de les extraccions de l’aqüífer

14/01/2020 11:50  
Rebutjada
A la Zona Sud, fora bo que per part de l’ACA donés les dades de l’aigua que s’extreuen de l’aqüífer, per part de les 63 poblacions i de les industries que estan connectades a la canonada que ve de l’Ebre. Doncs segons el Consorci d’Aigües de Tarragona, l’any 2007, només va arribar al 65 % de l’aigua concedida, i va ser l’any de màxim consum.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Les declaracions tributàries només poden ser utilitzades per l'objectiu tributari: l'article 34 i de la llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributaria. Les dades que les entitats tinguin obligació de declarar o declarin per aspectes no tributaris, estan a disponibilitat del ciutadà i es s'inclouen en la mesura de les possibilitats en eines que facilitin l'accés a la informació.

Referència: II-PROP-2020-01-77981
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77981/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/77981/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots