" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G2_19_Gestió de sequeres

04/01/2021 12:01  
Acceptades

Nova proposta. Seria bo que la gestió coordinada dels recursos hídrics es dones en el pla de sequera. Perquè el Pla de sequera seria més fàcil redactar des d’un àmbit supramunicipal.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La millor gestió de sequeres es activar mesures d'estalvi en períodes d'abundància d'aigua. No obstant, en el Pla de Sequera hi ha unes taules combinades que assenyalen que en funció dels estats dels embassaments i dels aqüífers, hi ha unes limitacions de les extraccions. Aquest concepte s’està treballant des de fa temps, però no hi és per tots els aqüífers perquè en principi es necessita disposar d’una segona font d’abastament per poder recuperar l’aqüífer. Per exemple, a Llança – Port de la Selva ha arribat ara. En tot cas, el Pla de Sequera, en funció de l'estat de la intensitat de la sequera, exigeix intensificar la reducció dels consums. Els municipis de més de 20.000 habitants i els operadors en alta que subministren a més de 20.000 habitants, tenen la obligació de disposar d'un Pla de sequera propi que compleixi amb els requisits del Pla de Sequera de conques internes.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (GIRONA)
26 Novembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80182
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80182/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80182/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots