" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B2_2_03_Gestió coordinada dels recursos hídrics

04/01/2021 12:45  
Rebutjada

Nova proposta. La mesura B1.031 de gestió de l’aigua d’extracció derivada de la infraestructura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) es podria estendre a altres infraestructures, com el metro, per així recuperar més aigua d’extraccions. es podria incloure com a proposta buscar una sortida i utilitat als recursos que s’extreuen. Aquesta aigua es podria aprofitar per a ús d’aigua no potable. S’aporta la dada que el Metro de Barcelona n’extreu 5 hectòmetres/any.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No es tracta tant d’utilitzar l’aigua que s’extreu dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), sinó de solucionar que les obres i infraestructures que estan a cotes més baixes suposin un fre per l’ompliment dels dipòsits d’aigües subterrànies, i una d’aquestes infraestructures són els FGC. Per tant, no és tant per recuperar aquesta aigua, sinó perquè flueixi correctament. La explotació dels recursos de drenatge es tendeix a utilitzar en àmbits urbans: neteja de carrers, reg de jardins, etc., amb acords amb l'Ajuntament de Barcelona.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 2)
10 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 2. L'àmbit BARCELONA 2 inclou les conques del Llobregat, el Garraf, el Foix i les rieres del Pla del Llobregat.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80205
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80205/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80205/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots