" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_Gestió coordinada dels recursos hídrics

18/01/2021 12:57  
Acceptades

Nova proposta. Es proposa que les dades siguin open source (codi obert), però es recorda que no són dades en temps real sinó dels últims tres mesos. Tot i això, es valora positivament tot allò que s’ha fet amb relació a la transparència a l’ACA en els darrers anys. Es pot accedir a moltes dades, i es reconeix l’esforç realitzat i la diferència existent amb altres territoris de l’Estat. Un exemple per informar és a través de l’aplicació http://aca.gencat.cat/ca/l'aigua/consulta-de-dades/aplicacions-interactives/index.html, ja que altres organismes de Gestió de Conca de la resta de l’Estat això no ho estan informant.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Les dades disponibles en la API de Sentilo són en temps real i tenen una profunditat dels darrers 3 mesos. Les dades històriques es poden consultar amb SDIM (http://aca-web.gencat.cat/sdim21/). Es continuarà amb la potenciació d'aquests serveis i en la millora del nivell de servei que proporcionen.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80252
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80252/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80252/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots