" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_09_Millora de la garantia de l’abastament

18/01/2021 13:01  
Acceptades

Nova proposta. Amb relació a la construcció de la nova ITAM Tordera II, estudiar la gestió més sostenible i local dels recursos i tenir l’estudi de totes les masses d’aigua i per conques, i també estudiar els costos energètics per obtenir l’aigua necessària. Per exemple, quin és el cost d’extreure l’aigua, realitzar la osmosis, i després fer-la arribar a Cardedeu.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El tema és sempre d’on es pot treure l’aigua. I per això és tant important l’explotació combinada, per extreure la màxim aigua possible dels aqüífers sense danyar-los, i fer-ho d’una manera sostenible.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80256
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80256/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80256/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots