" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_17_Reutilització de l’aigua regenerada

18/01/2021 13:06  
Acceptades

Nova proposta. La línia de la regeneració és una línia clau, que totes les EDAR (Estacions Depuradores d’Aigües Residuals) tinguin ERA (Estació de Regeneració d’Aigües), tenint present els recursos disponibles. Plantejar-se una ERA al Besòs suposa disposar d’una font de garantia molt important. En aquest sentit, plantejar una osmosis al Besòs com es planteja a la Tordera podria ser molt interessant. Si bé es reconeix que a nivell sanitari encara estem lluny, es considera que s’hi pot arribar, i cal començar a estudiar-ho perquè l’aigua sigui el més potable possible utilitzant la tecnologia que sigui necessària (osmosis).

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'impuls a l'ERA requereix que hi hagi usuaris potencials d'aigua reutilitzada que alliberin recursos al medi. El Besòs és un dels casos on es dona aquesta condició.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80264
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80264/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80264/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots