" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_18_Reutilització de l’aigua regenerada

18/01/2021 13:06  
Rebutjada

Nova proposta. Per poder millorar la reutilització d’aigua regenerada és molt important incidir en la contaminació d’origen. Actualment es troben molts elements a l’aigua que són de molt difícil tractament (p.e. antibiòtics). Per tant, per poder tenir una major incidència en el cicle de l’aigua, és necessari incidir en la producció de determinats productes i la seva gestió. Caldria col·laborar amb l’àmbit de salut, d’indústria, etc. perquè redueixin els productes que afecten al medi, i en especial a la qualitat de l’aigua. Això comporta ser més ambiciosos i regular tots els paràmetres i implicar a molts agents (productors, ciutadania, etc.).

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

Hi ha aspectes que depenen de les Taules de Sanejament, on cal abordar aquests temes a través de reglaments de sanejament, per evitar que entrin alguns productes a l’aigua. Però, algunes coses tenen un difícil encaix en un Pla de Gestió. És a dir, la capacitat del Pla de Gestió no arriba a incidir en la producció de determinades substàncies en origen. Sí que l’ACA és clarament competent en la reglamentació del sanejament.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80265
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80265/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80265/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots