" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_23_Gestió forestal vinculada a la recuperació d'aigua blava

18/01/2021 13:10  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Hi ha qui veu problemàtic aquest punt, sobre la intervencions forestals orientades a la recuperació d’aigua blava (amb 10 Milions d’€ de pressupost), si encara no sabem si/com es poden maximitzar simultàniament tots els serveis ecosistèmics, i més en previsió de boscos subjectes a més estrès, tal i com apunten les conclusions de l’últim informe del FORESTime: https://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/02_OFICINA/publicacions/publicacions_de_canvi_climatic/Estudis_i_docs_adaptacio/FORESTIME.PDF

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La línia de treball vol posar blanc sobre negre aquest aspecte per tal de poder definir un full de ruta focalitzat en la recuperació d'aigua, però que tingui en compte tots els aspectes associats i garantitzi la coordinació i unitat de criteri d'altres organismes competents.

Trobades relacionades:

TAULA 2. Abastament i recursos hídrics (BARCELONA 1)
17 Desembre 2020
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i consum" en l'àmbit de BARCELONA 1. L'àmbit BARCELONA 1 inclou conques de la Tordera, el Besòs i les rieres del pla de Barcelona i del Maresme.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany de Pla de Gestió Taula 2 • Esborrany de Pla de Mesures Taula 2
Referència: II-PROP-2021-01-80270
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80270/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/proposals/80270/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots