" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

405_Bonificar les bones pràctiques

10/01/2020 17:48  
Acceptades
Cal treballar des d’una perspectiva global i incentivar i bonificar a qui fa bé les coses. Per exemple, els EDARS podrien treballar amb energies renovables.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquestes mesures ja s'apliquen dins del Pla d'estalvi i eficiència energètica del sanejament, en el disseny i en l'operació de les EDAR. En concret, en aquest proper cicle s'impulsen diferents línies d'actuació en les instal·lacions de sanejament amb relació a la instal·lació d'energia fotovoltaica, producció de biogàs dels fangs generats i en l'eficiència de les pròpies instal·lacions en servei.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Agroramader i Forestal
12 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Agroramader i Forestal en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers)
Referència: II-PROP-2020-01-77737
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77737/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77737/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots