" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

666_Eines per prevenir.

12/01/2020 22:15  

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Pel que fa a la informació i prevenció del risc d’inundació, l’Agència Catalana de l’Aigua té disponible per a consulta al seu visor cartogràfic tota la informació d’inundabilitat disponible al districte de conca fluvial de Catalunya (https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html). Aquesta informació permet conèixer quines són les zones inundables del territori, per a diferents escenaris d’inundació, així com la gravetat de la mateixa en termes de calat assolit per la inundació.

A més les activitats industrials de l'Annex I han de complir amb la Directiva 2010/75 /UE sobre les emisions industrials (prevenció i control integrats de la contaminació).

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Ambiental
28 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77917
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77917/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77917/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots