" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

511_Mesures de seguretat de les indústries

14/01/2020 12:19  
En avaluació
Incrementar les mesures de seguretat de les indústries no només les que contaminen, sinó també aquelles que han de gestionar productes que podrien ser molt nocius per el medi ambient.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

És responsabilitat de les pròpies industries el dotar-se de mesures i sistemes de protecció davant els diferents riscos que siguin susceptibles de patir. Pel que fa al risc d’inundació, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) del districte de conca fluvial de Catalunya integra els programes de mesures que cadascuna de les administracions competents han de dur a terme, en l’àmbit de les seves competències per a reduir el risc d’inundació. En aquest sentit, en la proposta de PGRI per al període 2022 – 2027, que es preveu surti a informació pública per un període de 3 mesos a principis del mes de maig, s’inclou una mesura responsabilitat de la Direcció General de l’Aigua (DGA) del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITERD) consistent en el desenvolupament de programes específics d'adaptació al risc d'inundació en sectors clau identificats, entre ells el sector industrial.

Aquesta mesura es preveu s’articuli mitjançant ajuts públics als titulars d’activitats per a que augmentin la seva resiliència adaptant les seves instal·lacions al risc d’inundació.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 1 (GRANOLLERS)- sectorial: Ambiental
19 Desembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental en l'ambit territorial de Barcelona 1 (Granollers) Document de treball disponible aquí.
Referència: II-PROP-2020-01-77998
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77998/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/77998/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots