" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

679_Estratègia de prevenció de la salinitat

10/02/2020 16:07  
Acceptades
Posar mitjans per recuperar el riu Llobregat si aquest es fixa com a objectiu. Es remarca que, per tant, és necessari no només fer front als nivells de salinitat sinó que cal implementar una estratègia per prevenir-la. Els programes de mesures han de reflectir accions concretes en aquesta qüestió.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

El Programa de Mesures inclou un capítol C7 per a la Reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat. Dintre d'aquest capítol es contemplen tant mesures de restauració de la zona afectada com mesures preventives per evitar la contaminació. En total, es preveu destinar més de 148 M€ que es finançaran des de l'ACA i altres.

Referència: II-PROP-2020-02-78242
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/78242/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/78242/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots