" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_07_Nuclis pendents de sanejar

16/02/2021 17:19  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. L’ajuntament de Capmany exposa que ja ha iniciat el procés de sanejament pel seu compte. D’acord amb l’ACA, i amb el seu suport, van fer el pas per fer-ho pel seu compte i estan fent el projecte i la redacció. En aquest sentit, es destaca que la inversió que preveu el pla de mesures per al municipi en qüestió pot ajudar a avançar força en aquest calendari del procés que l'ajuntament ja ha iniciat per la seva banda.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Des de l’ACA s'està impulsant que els Ens gestors supramunicipals siguin els futurs gestors del sanejament en el seu àmbit ja sigui a nivell d'explotació dels sistemes de sanejament en servei com de les inversions pendents d'executar, com ja s'està efectuant en diferents parts del territori. És un procés de transició perquè aquest nous Ens gestors supramunicipals vagin adquirint experiència i disposin de l'equip tècnic necessari, per això des de l'ACA s'està fent aquest acompanyament. L'execució de les inversions per la via indirecta, com en el cas de Capmany, és una via per acomplir els objectius de la planificació optimitzant els recursos tècnics i humans disponibles i d'acord amb la distribució de les competències en la matèria.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80394
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80394/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80394/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots