" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_10_Millores en sistemes de sanejament en servei

16/02/2021 17:21  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es voldria saber com es gestionen els fangs de depuradora i quines previsions hi ha. En alguns casos les plantes de compostatge generen moltes molèsties per olors, etc. mentre que n’hi ha d’altres de molt ben fetes, totes confinades dins d’una gran nau, amb tractament de l’aire i que no generen aquestes molèsties.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Amb els problemes de gestió d'olors, etc. que pugui haver en les plantes existents s’hauran de prendre mesures perquè la incidència sigui mínima. A nivell de gestió de fangs, s’està treballant en aconseguir que els fangs, que són l'altra fracció de reducció, siguin eficients i que puguin tenir un destí agrícola i que no tinguin presència de metalls ni contaminants. També s'activa una altra línia en aquest Programa de mesures perquè de la gestió dels fangs s'obtingui biogàs i poder ser autosuficients a nivell energètic en un percentatge significatiu.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80397
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80397/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80397/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots