" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G3_14_Reducció dels impactes de sistemes unitaris (DSU)

16/02/2021 17:24  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Donat que els plans directors són tan importants i estem tan malament, es pregunta: hi ha previstes subvencions en el 3r Programa per fer aquests plans directors?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

La problemàtica dels sobreeiximents d'aigües residuals en episodis de pluges intenses té el seu origen en la xarxa de clavegueram en baixa (competència municipal). En aquest tercer cicle l'ACA, mitjançant ordres de subvenció, s'incentivarà la redacció d'estudis i les actuacions de millora que se'n derivin per minimitzar aquesta problemàtica, que afecta en el medi receptor i que té el seu origen en la xarxa municipal.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (GIRONA)
14 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80401
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80401/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80401/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots