" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

T3_09_Nuclis pendents de sanejar

16/02/2021 17:38  
Acceptades

Nova proposta. En les actuacions de sanejament en nuclis no sanejats, es proposa que el preu no sigui el criteri principal que determina el tipus de solució que s'aplica, ni quina instal·lació anirà allà.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Cada infraestructura de sanejament s'executa en base a les característiques de l'aigua residual a tractar i les característiques i objectius de qualitat fixats en la massa d'aigua receptora del medi. En funció d'aquestes variables es decideix quina tecnologia de depuració és més idònia, tenint present els criteris tècnics, econòmics i ambientals, on, com a qualsevol altra inversió de recursos públics, té en consideració els costos d'inversió i d'explotació de la infraestructura de sanejament futura una vegada es posi en servei.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (TARRAGONA)
21 Gener 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de TARRAGONA. Conques de El Gaià i el Francolí i les rieres Riudecanyes, Calafell-Torredembarra, La Punta de Móra, Baix Camp, Llaberia- Vandellòs, Calafat-Golf de Sant Jordi i Montsià Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80421
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80421/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80421/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots