" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_02_Millores en sistemes de sanejament en servei

22/02/2021 18:09  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es comparteix el document (http://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/10_Pla_de_gestio/02-2n-cicle-de-planificacio-2016-2021/bloc2/206_pdm2_annexV.pdf, corresponent al cicle anterior que planteja un dubte d’interpretació: en els sistemes de sanejament costaners, els col·lectors interceptors són considerats alta o baixa? A la pàgina 26, són considerats sanejament en alta, però la normativa de l’àmbit de l’àrea metropolitana defineix que aquesta part és sanejament en baixa i és responsabilitat dels municipis. Hi ha alguna actuació en aquest sentit?

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Anteriorment a aquests cicles, hi havia una comissió tècnica entre ACA i representants dels Ens locals per definir quin abast tenia el sanejament en alta i quin tenia el sanejament en baixa i d'aquí es van consensuar les definicions, criteris i els esquemes il·lustratius. Aquestes definicions i criteris es refereixen, només, pels nous sistemes de sanejament que s'hagin d'executar. En aquest cas, per nous sistemes costaners de nova construcció s'haurien d'aplicar aquests criteris. Aquests criteris, inclosos en el Programa de mesures vigent, s'apliquen en l'actualitat.

Trobades relacionades:

TAULA 3. Contaminació urbana i industrial (BARCELONA 1)
04 Febrer 2021
19:00 - 21:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació urbana, industrial i sanejament" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 3
Referència: II-PROP-2021-02-80466
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80466/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/proposals/80466/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots