" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Tecnologia de desnitrificació d'aigües

11/09/2019 13:33  
Acceptades
L’empresa Hydrokemos (http://hydrokemos.com/) de Torelló ha desenvolupat un sistema de desnitrificació d’aigües a cost reduït i sense generació de residus perillosos. La seva implementació a gran escala en aquells territoris amb pous contaminats per nitrats pot resultar molt beneficiós tant per l’increment de la disponibilitat d’aigua de boca com per a la descontaminació d’aqüífers. Des de l’ACA es podria subvencionar la seva implementació en aquells municipis que ho requereixin. ##propostesH2O ##tercercicleaigua

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Els ens locals es poden acollir a les ordres de subvenció per a la realització d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta.

Referència: II-PROP-2019-09-76222
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/76222/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/76222/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots