" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

G4_07_Reducció de nitrats d’origen agrari

22/03/2021 12:31  
Rebutjada

Nova proposta. Fer una actuació important de descontaminar l’aqüífer. En cas contrari, no es resoldrà. Els aqüífers estan molt contaminats, en part per culpa de com estan construïts, ja que d’acord amb estudis realitzats la majoria estan oberts de dalt a baix i no entubats- connectats amb els aqüífers superficials. Si el DECRET 153/2019 s’apliqués i es controlés bé, s’aconseguiria limitar les aportacions que entren per dalt.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No es pot fer una actuació de descontaminació general de tot l'aqüífer al tractar-se d'una contaminació difosa, es podrien fer actuacions puntuals. En relació a la mala construcció dels pous, en el document normatiu i en concret en l'article 45.1, s'indica que l’autorització d’investigació d’aigües subterrànies pot establir el deure de cimentació de l’espai anular de les noves captacions des de la superfície i l’aïllament dels trams productius per tal d’evitar contaminacions creuades. En particular, a les noves captacions es pot controlar la qualitat en fondària de tots els nivells productius, per tal de segellar els que tinguin concentracions superiors a 50 mg/l de nitrats.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80561
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80561/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80561/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots