" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

G4_14_Reducció de nitrats d’origen agrari

22/03/2021 12:35  
Rebutjada

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Amb relació a la mesura C5.002 s’expressa la poca importància que s’ha donat en termes pressupostaris a l’avaluació de les aportacions de nitrogen no agrari al medi hídric. Hi ha un problema important amb els sistemes de depuració d’aigües urbanes en poblacions petites que, com que no estan obligades a fer control d’emissions de nitrogen i de fòsfor, aboquen quantitats desconegudes a rieres petites amb poca capacitat de dilució. Això suposa una aportació que, almenys, caldria poder caracteritzar per avaluar el seu pes en les diverses zones del territori.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

L'import de la mesura pot semblar baix, però s'ha de tenir en compte que l'ACA ja disposa de les analítiques del medi i dels abocaments. Les EDAR es dissenyen d'acord amb els objectius de qualitat que ha d'assolir el medi receptor a on s'efectua l'abocament depurat de l'EDAR. En el cas que sigui necessària l'eliminació de nutrients, l'EDAR es dissenya per poder eliminar-los de l'efluent depurat. En l'annex V del Programa de Mesures s'explica el procediment de com establir el disseny de les noves EDAR en base a la càrrega de disseny i el medi receptor a on s'efectuarà l'abocament.

Trobades relacionades:

TAULA 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes (GIRONA)
18 Febrer 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes" en l'àmbit de GIRONA. Aquest àmbit inclou les conques del Daró, la Muga, el Fluvià, recs del Madral, les rieres del Cap de Creus, el Sirvent, el Ter i les rieres de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de Mar.  Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: Esborrany Pla de Mesures Taula 4 Esborrany de Pla de Gestió Taula 4.
Referència: II-PROP-2021-03-80568
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80568/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/proposals/80568/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots